Dansk Møbeltransport Forening

Dansk Møbeltransport Forening er en brancheforening som har til formål at skaber tryghed for forbrugerne. Foreningen består udelukkende af medlemmer, der vil flytte professionelt, optræde reelt og være bevidst om det ansvar det er at håndtere andre menneskers ejendele.

Dansk Møbeltransportforening arbejder løbende med udvikling og afprøvning af nye hjælpemidler, og den fælles erfaring foreningen får på den måde, kommer alle medlemmer til gode – og dermed alle kunder, der bruger et DMF certificeret flyttefirma til flytningen.

Vi har det rigtige tidsbesparende grej og vore specialudstyrede flyttevogne skåner Deres ting bedst muligt.

Det er obligatorisk for DMFs medlemmer at have en flytteansvarsforsikring, som dækker, hvis uheldet er ude i.h.t. gældende betingelser. Det er Deres garanti for, at De får en reel behandling.

DMF er din garanti for

  • Professionelle og veluddannede medarbejdere
  • Sundt arbejdsmiljø
  • Nødvendige hjælpemidler til en sikker flytning
  • Nænsom professionalisme i håndtering af dit indbo
  • Sker skaden er alle medlemmer forsikret